K

PORADNIK

BUDOWA DOMU – OD CZEGO ZACZĄĆ?

Zakup działki Zakup działki - nawet budowlanej nie oznacza że będziemy mogli postawić tam dowolny, zgodny z własnym wyobrażeniem domek. O możliwościach i warunkach zabudowy decydują bowiem dwa dokumenty – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub w...

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa do celów projektowych jest to opracowanie geodezyjne niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych różni się od mapy zasadniczej przede wszystkim aktualnością i klauzulą (pieczątką). Na MDP jest klauzula ” może służyć do...

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Inaczej niż przy pozwoleniu na budowę, do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego...