Mapa do celów projektowych jest to opracowanie geodezyjne niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych różni się od mapy zasadniczej przede wszystkim aktualnością i klauzulą (pieczątką).

Na MDP jest klauzula ” może służyć do projektowania”, na mapie zasadniczej, a właściwie odbitce archiwalnej z mapy zasadniczej jest wyraźny komunikat „nie może służyć do projektowania”. Różnica polega także na tym, że geodeta wykonującMDP ma obowiązek zaktualizować jej treść – usuwając obiekty które są na mapie, a których nie ma w terenie i odwrotnie. Obiekty które są w terenie, a nie ma ich na mapie trzeba pomierzyć i nanieść na mapę. Mapa powinna zawierać elementy ewidencji gruntów i budynków :

  • budynki
  • granice działek
  • użytki gruntowe
  • elementy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
  • przyłącza i sieci wod – kan, gazowe teletechniczne itd, słupy
  • ogrodzenia
  • zieleń

Mapa powinna posiadać także rzędne terenu i rzędne uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Rzędne czyli wysokości npm

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym biurem:

Napisz: biuro@m3kaczmarek.pl

Zadzwoń 607 850 732 / 607 850 703

Odwiedź nas: ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia