K

WYBRANE PROJEKTY

Budynki użyteczności publicznej

 • Przebudowa budynku szkoły na pięcio-oddziałowy żłobek i dwu-oddziałowy klub dziecięcy w Górze
 • Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego internatu w Górze
 • Przebudowa budynku biurowego Inspektoratu ZUS w Wolsztynie,
 • Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej w Kaliszu,
 • Przebudowa budynku szkoły filialnej na Publiczne Przedszkole oraz budynku gospodarczego na kotłownię w Łęce Wielkiej,
 • Przebudowa budynku D w zakresie Sali Sportowej w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie,
 • Budowa i rozbudowa Centrum Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaliszu,
 • Budowa otwartej strzelnicy sportowej do strzelania z broni małokalibrowej, karabinka sportowego i szkolenia strzeleckiego na odległość 50 m, wraz z towarzyszącymi budynkami strzelnicy w Krobi,
 • Przebudowa budynku w Żmigrodzie po byłym hotelu na mieszkania komunalne wraz z wyodrębnieniem części na publiczny żłobek,
 • Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Gimnazjum w Poniecu,
 • Termomodernizacja dwóch budynków – oddziałów przedszkolnych w Sypniewie i Jastrowiu,
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 2, przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 w Kaliszu,
 • Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Daniszynie gmina Ostrów Wielkopolski,
 • Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 18 w Kaliszu,
 • Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Jana Długosza 14 w Kaliszu
 • Budowa Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w miejscowości Miechcin,
 • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wierzowicach Wielkich wraz z niezbędną infrastrukturą,
 • Budowa raz z przebudową wewnętrznej instalacji P.POŻ. w budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku,
 • Rozbiórka gminnych obiektów budowlanych wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ustaleniami wykonawczymi oraz uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę,
 • Modernizacja budynku świetlicy w Mściszowie,
 • Rozbudowa OSP w Świętej,
 • Rozbudowa OSP w Dusznikach,
 • Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach,
 • Remont świetlicy wiejskiej w Wierzei,
 • Remont kaplicy w Czachorowie,
 • Budowa centrum fitness na świeżym powietrzu (siłowni zewnętrznej) w Poniecu,

Zagospodarowanie terenu

 • Zagospodarowanie terenu przylegającego do cmentarza komunalnego w Kaliszu,
 • Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Czernina Górna – ogrodzenie terenu,
 • Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Witoszyce,
 • Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Sławęcice,
 • Zagospodarowanie strefy wypoczynku dla mieszkańców w m. Stara Góra,
 • Zagospodarowanie terenu – doposażenie placu zabaw w m. Bronów,
 • Zagospodarowanie terenu – doposażenie placu zabaw w m. Nowa Wioska,
 • Zagospodarowanie terenu – doposażenie placu zabaw w m. Radosław,
 • Zagospodarowanie terenu – doposażenie placu zabaw w m. Strumyk,
 • Zagospodarowanie terenu – doposażenie placu zabaw w m. Włodków Dolny,

Przemysł

 • Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Warszawa – Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i rozbudową obiektów hali przemysłowej na terenie zakładów Pudliszki Sp. z o.o. dla zadania „Nowy obiekt produkcyjny wraz z otaczającą infrastrukturą”
 • Pudliszki Sp. z o.o. – Budowa magazynu, zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek biurowo – warsztatowy, przebudowa istniejącego budynku, budowa stacji transformatorowej na terenie zakładu produkcyjnego Pudliszki Sp. z o.o.,
 • Mapro Polska – Koncepcja budowy budynku biurowo – magazynowego,
 • ARDAGH GROUP S.A. – Rozbiórka 2 murowanych kominów (każdy 60m) w Gostyniu,
 • Budowa budynku biurowo – administracyjnego w Lesznie,

Prywatne firmy

 • Budowa budynku przychodni zdrowia w Pudliszkach,
 • Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Niepubliczne Przedszkole BAJKA w Gostyniu,
 • Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu na Niepubliczne Przedszkole w Skoraszewicach,
 • Budowa budynku ślusarskiego w Krobi,
 • Budowa hali magazynowej o konstrukcji stalowej w Pępowie,
 • Budowa hali magazynowej / namiotowej w Krobi,

Budynki jednorodzinne i wielorodzinne

 • Budowa budynku 6 lokalowego w Gostyniu,
 • Budowa budynku – bliźniak w Rydzynie,
 • Budowa budynku 2 lokalowego w Gostyniu,
 • ANR Wrocław – Budowa budynku wielorodzinnego, segmentowego (8 niezależnych segmentów) wraz z niezbędnymi przyłączami i uzgodnieniami,

Obiekty rolnicze

 • Budowa budynku obory do 75 DJP wraz z podziemnymi szczelnymi zbiornikami na gnojowicę pod rusztami, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz infrastrukturą towarzyszącą i obsługą komunikacyjną oraz ścianką oporową żelbetową w miejscowości Osieczna
 • Budowa budynku obory o kubaturze 6 600m3 w Pępowie,

Nadzór inwestorski/autorski/kierowanie budową

 • Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu
 • Budowa Sali Widowiskowo – Sportowej w Poniecu,
 • Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaliszu,
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytowiecku,
 • Przebudowa ulicy Janiszewskiej w Poniecu,
 • Modernizacja Leśniczówki w Miranowo z siedzibą w Łagowie”

Wizualizacje - aranżacje wnętrz

 • Aranżacja wnętrz edukacyjnych dla Centrum Edukacji SPONGE w Krobi,
 • Aranżacja wnętrz biur i sal wykładowych dla Szkoły Nauki Jazdy w Lesznie,

Drogi

 • Przebudowa ulicy Janiszewskiej w miejscowości Poniec,